ปัญหาเกิดจากคนที่ทำตนเป็นเทวดา ถึงเวลาที่คนธรรมดาต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเอง


ความจริงปรากฏชัดขึ้น ตามกาลเวลาที่ผ่านไป ความเลวเสื่อมสลายไปตามกาล ตามหลักแห่งสัจจะธรรม เด็กรุ่นใหม่หัวใจบริสุทธิ์ เขามีสิทธิ์สงสัย ตั้งคำถาม และที่สำคัญคือ เมื่อคำตอบที่เขาได้รับกลับมา หาเหตุและผลไม่เจอ หรือไม่มีความสมเหตุสมผล คนที่มีสมองคิด ก็จะติดตามหาคำตอบด้วยตัวเอง นั่นแหละ คลื่นลูกใหม่ที่สดใส กำลังมา มันจะนำพาเสรีภาพ มาสู่สังคมไทย และอะไรอะไรที่เป็นซากปรักหักพังที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ก็จะถูกกลืนด้วยคลื่นความจริงอันเป็นพลวัตรที่ขับเคลื่อนสู่อนาคต บดขยี้ ให้เสื่อมสลายไปกับสายพานแห่งกาลเวลา

เรามาถูกทางแล้วครับ ในฐานะประชาชนคนธรรมดา เราขับเคลื่อนความจริง ให้มันมีที่ยืน ให้คลื่นลูกใหม่ได้ศึกษา ค้นหา และค้นคว้า ต่อยอด ความมืดบอดไปแล้ว แต่ระบอบของความมืดบอดยังครอบงำทำการถ่วงรั้ง ทำลายสังคมไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เรื่องสำคัญที่เราต้องทำ คือนำความจริงออกมาเผยแพร่ ต่อต้านกระแสระบอบแห่งความบอดมืดที่ยึดครองสูบกินบนแผ่นดินไทยตลอดมา ที่บัดนี้มีกำลังอ่อนแรงลง เราจะต้องหยุดมันได้ก่อนที่มันจะทำลายสังคมไทยไปมากกว่านี้ แรงที่เราออกไป กำลังทั้งกายและใจที่เราทุ่มเท ทุกถ้อยคำน้ำเสียง ที่ได้เรียบเรียงสู่คนไทย จะหยุดความพินาศบรรลัย ได้ไวขึ้นกว่าที่จะปล่อยให้มันลุกลามกัดกินประเทศไปตามยะถากรรม

เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทุกคำล้วนมีความหมาย เราร่วมกันหยุดพิษภัยร้ายที่เกาะกินประเทศชาติของเรา ด้วยพวกเราประชาชน คนเดินดิน กินข้าวแกงธรรมดา เพราะพื้นฐานของความธรรมดาในสังคม คือความแหลมคมที่บรรจงเชือดเฉือน เอาความบิดเบือนของสังคมชนชั้น เพราะฉะนั้น ความธรรมดา เท่านั้น ที่สร้างสังคมให้ธรรมดา เราจะเปลี่ยนจากสังคมเทวดา ให้กลายมาเป็นสังคมธรรมดา ด้วยวิธีธรรมดา โดยคนธรรมดา และ เพื่อคนธรรมดา คนไทยต้องร่วมใจกันสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดา ด้วยความธรรมดา

เราจะได้ความยุติธรรมแบบธรรมดา ได้เสรีภาพแบบธรรมดา ได้ความเสมอภาคเท่าเทียมแบบธรรมดา เราจะได้สังคมที่ธรรมดา เราจะได้สังคมที่มีความเป็นธรรมแบบธรรมดาคนธรรมดาจะเป็นคนของประเทศที่ธรรมดา ไม่แปลกแยกเป็นประเทศเทวดา สังคมของเทวดา คนเป็นเทวดา ความยุติธรรมขั้นเทวดา ความเป็นธรรมแบบเทวดา มาตรฐานแบบเทวดา บรรทัดฐานของเทวดา อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเทวดา ซึ่งมันสร้างความเป็นเทวดาที่ไม่ธรรมดา ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยพวกเราประชาชนคนไทยธรรมดา ที่จะทำให้ทุกสิ่งเป็นธรรมดา คุณค่าของคนจะเท่ากับคน เพราะทุกคนคือคนธรรมดา เจ้าของประเทศธรรมดา แผ่นดินธรรมดา ในโลกของความเป็นปัจุบัน อันแสนธรรมดา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า “คนธรรมดา” ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
โกรธก็ไม่ว่า เพราะว่ามันเป็นธรรมดา ฮ่าๆๆๆๆๆ ธรรมดา

บทความ “คำตอบ คือ ความธรรมดา”
เขียนโดย “คนธรรมดา”
5 ธันวา 2559

Advertisements