#หากจำเป็นต้องมีกษัตริย์ ปวงชนชาวไทยที่เป็นคนไทย ขอยื่นข้อเสนอไปยังกษัตริย์คนต่อไปดังนี้

1. ยกเลิกการใช้กฏหมาย112 ทันที
2. สั่งปล่อยนักโทษคดีทางการเมืองทุกกรณี(ไม่มียกเว้น)
3. ยกเลิกกองทัพพระราชา และย้ายกองทัพไปอยู่ขอบตะเข็บชายแดน
4. ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
5. ยกเลิกโครงการพระราชดำริทุกๆโครงการที่ ตรวจสอบไม่ได้
6. ยกเลิกพระราชพิธีการต่างๆ ที่เป็นการสิ้นเปลืองเงินงบประมาณแผ่นดิน และพิธีพราหมณ์ อันเป็นการสร้างความงมงายสู่ประชาชน
7. ยกเลิกวันพ่อของแผ่นดินเปลี่ยนเป็น”วันชาติไทย”
8. ยกเลิกวันแม่ของแผ่นดิน เปลี่ยนเป็น”วันเสรีภาพของชาวไทย”

#กลุ่มคนไทยทุกสีเสื้อ 
29 พฤศจิกา 2559


If it is unavoidable to have a king, We the people of Thailand would like to submit the following proposal to the future King:

1. Cancel Article 112 immediately.
2. Release all political prisoners of all charges, no exception.
3. Cancel every divisions of King’s Guard. Move all the army camps to the border.
4. No meddling in politics
5. Cancel any Royal Projects  that cannot be  audited.
6. Discard the royal ceremonies that waste the tax money. Cancel all the old rituals that spread credulity to the public.
7. Cancel the Day of the Father of Thailand, and replace it with a “National Day of Thailand.”
8. Cancel the Mother’s Day and replace it with “The Day of Freedom of Thailand.”
by #AllColorGroup
November 29, 2016

Advertisements