สด… อาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559, เวลา 20:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: เตอร์กีสถานตะวันออก East Turkistan (Xinjiang)
รายการ: World Events, 27 พ.ย. 2559
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements