สด… พฤหัสที่ 24 พ.ย. 2559, เวลา 23:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: เสรีภาพไม่ได้ฟรี ถ้าอยากจะมีต้องต่อสู้ (Freedom is not free; you must fight for it if you want it) รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร และคุณสุ คนไทยในเท็กซัส
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements