ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เเพื่อดำเนินงานโดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือคดีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากกฎอัยการศึก รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญ…

Source: About

Advertisements