สด… จันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559, เวลา 23:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: สามัญชนประกาศรวมชาติ ชิงนำหน้ากษัตริย์ยูโกสลาเวีย, โครงการยุโรปศึกษา ตอน 12
(People united to lead the nation ahead of the King of Yugoslavia)
รายการ: รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ, 21 พ.ย. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements