หัวข้อ: ทรัมป์: วาระเร่งด่วนชวนให้คิดถึงทักษิณ และประยุทธ์, ความเหมือนที่แตกต่าง
(Trump’s urgent agendas remind us of Thuksin and Prayut, same things that are different)
รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”, 17 พ.ย. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2flejM0 หรือ http://bit.ly/2f8BgV0
ดาวน์โหลดต้นฉบับไฟล์ WMV ได้จาก http://bit.ly/2f4TC62 หรือ http://bit.ly/2g0AVl9

Advertisements