หัวข้อ: ทรัมป์เตรียมมา เกาหลีใต้เตรียมไป เมืองไทยมุดรู
(Trump is getting in, South Korea is getting out, Thailand is digging holes)
รายการ “สนทนาประชาชน”
วิทยากร: คุณผู้รักประชาธิปไตย และสุกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2f5IVQO หรือ http://bit.ly/2fKq6UX
ดาวน์โหลดต้นฉบับไฟล์ WMV ได้จาก http://bit.ly/2glBsCa หรือ http://bit.ly/2f5HqCh

Advertisements