สด… พฤหัสที่ 17 พ.ย. 2559, เวลา 23:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: ทรัมป์: วาระเร่งด่วนชวนให้คิดถึงทักษิณ และประยุทธ์, ความเหมือนที่แตกต่าง
(Trump’s urgent agendas remind us of Thaksin and Prayut, same things that are different)
รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”, 17 พ.ย. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements