สด… ศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2559, เวลา 4:00 น. เช้าตีสี่ (เวลาไทย)
หัวข้อ: ทรัมป์เตรียมมา เกาหลีใต้เตรียมไป เมืองไทยมุดรู
(Trump is getting in, South Korea is getting out, Thailand is digging holes)
รายการ “สนทนาประชาชน”
วิทยากร: คุณผู้รักประชาธิปไตย และสุกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements