สด… จันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559, เวลา 23:00 น. (เวลาไทย)
ยูโกสลาเวีย: ตั้งกษัตริย์กันดื้อๆ ยื้อกันจนพัง, โครงการยุโรปศึกษา ตอน 11
(Yugoslavia: King was appointed, conflicts led to disintegration of monarchy)
รายการ: รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ, 14 พ.ย. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements