แนวร่วมสาธารณรัฐสยาม (สรส.) Alliance for Siam Republic (ASR)

10 พฤศจิกายน 2559

แถลงการณ์แนวร่วมสาธารณรัฐสยาม

เรื่อง ขอแสดงความยินดีต่อผลการเลือกตั้งประมุขของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเลือกตั้งประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามระบอบสาธารณรัฐและประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกผู้นำของตนเอง แนวร่วมสาธารณรัฐสยามขอแสดงความยินดีกับประชาชนสหรัฐอเมริกาที่ได้ใช้สิทธิตัดสินใจเลือกผู้นำ ตามระบอบประชาธิปไตย

ในขณะที่ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาได้ใช้สิทธิของตนเองในการออกเสียง อันเป็นการแสดงว่า อำนาจในการเลือกประมุขแห่งรัฐเป็นอำนาจของประชาชนทุกคนนั้น ประชาชนชาวไทยกลับต้องทนทุกข์อยู่ในความมืดบอดจากการปกครองของคณะรัฐประหารภายใต้การบัญชาของกษัตริย์ภูมิพล และเหล่าองคมนตรีไม่กี่คน แนวร่วมสาธารณรัฐสยามจึงเห็นว่า การที่เราจะปล่อยให้ประเทศของเรามีการบริหารประเทศต่อไปตามแต่ใจของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอีกต่อไป ก็จะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนไม่มีวันจบสิ้น

แนวร่วมสาธารณรัฐสยามขอพี่น้องชาวไทย จงเชื่อมั่นในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านเอง จงเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าของอธิปไตยของตัวท่านเอง ประชาชนเท่านั้นที่มีความชอบธรรมเพียงพอที่จะเป็นผู้ปกครองของรัฐ ขอทุกท่านจงพร้อมใจปลดพันธนาการในใจท่าน จงเป็นเสรีชนและรวมตัวกันเข้าเพื่อว่าเมื่อถึงโอกาสที่พวกเราจะลุกขึ้นพร้อมกัน เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้ประชาชนได้ใช้สิทธิกำหนดอนาคตของตัวเอง เลือกประมุขของรัฐไทยด้วยตัวเราเองตามระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ขอแสดงความนับถือ

กองประชาสัมพันธ์

แนวร่วมสาธารณรัฐสยาม4f286eac429bb1b76439ecbf34e0cec7a8eccbabfe8525cbe3pimgpsh_fullsize_distr

Advertisements