หัวข้อ: ทรัมป์-ษิณ แดงสไลด์ ไทยได้อะไรจากปรากฎการณ์, ส่องผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณไทย
(Trump-sin, Dang-slide, What does Thailand gain from this phenomenal, Examine Thailand’s budget)
รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”, 10 พ.ย. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2eFThXv หรือ http://bit.ly/2fhpc4q
ดาวน์โหลดต้นฉบับไฟล์ WMV ได้จาก http://bit.ly/2fAYhyy หรือ http://bit.ly/2fhuQn8

Advertisements