สด… พฤหัสที่ 10 พ.ย. 2559, เวลา 4:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: สถานการณ์โลก
(What is going on in the world?)
รายการ “สนทนาประชาชน”, 13 ก.ค. 2559
วิทยากร: ผู้รักประชาธิปไตย และ สุกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก หรือ

Advertisements