สด… อาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559, เวลา 20:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: ทรัมป์ชนะ… ผลกระทบโลก สรุปบทเรียน ก้าวสู่อนาคต (Trump wins… Effect to the world, Lessons learned, Looking forward to the future)
รายการ: World Events
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์อเนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements