หัวข้อ: การเลือกตั้งประธานาธิบดีในอเมริกา
(Presidential Election in U.S.A.)
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ, 6 พ.ย. 2559
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2esMdwY หรือ http://bit.ly/2fIVNSv
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้จาก http://bit.ly/2fRVqEp หรือ http://bit.ly/2ftVHef

Advertisements