รายการ LA Meeting 5 พย 2559 โดย สุรชัย แซ่ด่าน, ยุทธ L.A., ผู้รักประชาธิปไตย

“มรดกบาปที่ภูมิพลทิ้งไว้เบี้องหลัง”

Advertisements