รายการ “คนต้องเท่ากับคน” 4 พย 2559
หัวข้อ: ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน

mp3;
http://www.mediafire.com/file/euz00ydx1jkdfph

Advertisements