หัวข้อ: ปัญหาราคาข้าว: เจ้าสิ้นพระชนม์: คนนำอวยเจ้าหายเข้ากลีบเมฆ
(Rice price crisis: King passed away: Royalists’ leader vanished)
รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”, 3 พ.ค. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements