3 พฤศจิกายน 2559

แถลงการณ์สาธารณรัฐสยาม

เรื่อง ขอประณาม คสช. กรณีสาเหตุแห่งการไร้ประมุขของประเทศ

จากการที่กษัตริย์ภูมิพลได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึงบัดนี้ ประเทศได้อยู่ในสภาพว่างเว้นจากการมีประมุขมาเป็นเวลานานแล้ว โดยที่คณะยึดอำนาจ คสช. ละเว้นการแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะชน เป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยไปต่างๆ นานา ในหมู่ประชาชนคนไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวที่ซบเซาอยู่แล้ว จึงยิ่งตกต่ำซบเซาลงไปอีก ถึงขนาดที่สื่อต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ ต้องไปอ้างอิงแหล่งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลให้ความเคลือบแคลงสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีก

ดังนั้นแนวร่วมสาธารณรัฐสยาม จึงขอประณามความไร้ความสามารถของรัฐบาลทหารที่ได้รับการหนุนหลังจากอดีตกษัตริย์ภูมิพล ที่ไม่สามารถสร้างความชัดเจนกรณีประมุขของประเทศคนใหม่ เพื่อนำประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตแห่งความสับสนวุ่นวาย และยังไม่สามารถสร้างมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนได้

พวกเราแนวร่วมสาธารณรัฐสยาม ขอให้ประชาชนและแนวร่วมสาธารณรัฐสยาม พึงอยู่ในความระมัดระวัง เพราะสถานการณ์ต่อจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความไม่แน่นอนในระบอบกษัตริย์ ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทุกสถานการณ์ล้วนกำลังนำมาซึ่งความล่มสลายของประเทศทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ
กองประชาสัมพันธ์
แนวร่วมสาธารณรัฐสยาม

8ac3041643934673e09ab84883861810ff53a73afee5942183pimgpsh_fullsize_distr

Advertisements