40 ปี 14 ตุลา สัมมนาอัศวินโต๊ะกลม ตอนที่ 1/7

สัมมนา 40 ปี 14 ตุลา ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบอบได้ไหม ตอนที่ 2/7
http://www.dailymotion.com/video/x50958g

สัมมนา 40 ปี 14 ตุลา ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบอบได้ไหม ตอนที่ 6/7

https://youtu.be/U0XasGu-B2o

สัมมนา 40 ปี 14 ตุลา ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบอบได้ไหม ตอนที่ 3/7
http://www.dailymotion.com/video/x509lg7

สัมมนา 40 ปี 14 ตุลา ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบอบได้ไหม ตอนที่ 7/7

Advertisements