ปฏิวัติประเทศไทย#162 สุรชัย แซ่ด่าน 31ตค2559
ตอน: ต้องเร่งสถาปนากษัตริย์และต้องเร่งให้มีการเลือกตั้ง

ขอบคุณสถานี ปฏิวัติ ประเทศไทย

Advertisements