หัวข้อ: พระบิดาติดดารา จึงให้ ‘ลูกยาเธอ’ เป็นเจ้าแทน: ไมเคิลที่ 1, กษัตริย์โรมาเนียคนสุดท้าย, โครงการยุโรปศึกษา ตอน 9
(Father in loved with an actor, let son be the King: Michael I, the last King of Romania; European study, part 9)
รายการ: รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ, 31 ต.ค. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2eNdOgo หรือ http://bit.ly/2f5BNWL
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้จาก http://bit.ly/2f6c3cf หรือ http://bit.ly/2f6anQ2

Advertisements