แถลงการณ์สาธารณรัฐสยาม 31 ตุลาคม 2559

เรื่อง สถานการณ์ราคาข้าวเปลือก

Advertisements