ท่านปรีดี พนมยงค์

ในวันเกิดนี้ ขอให้คุณหลวง
จงมีความศุขความเจริญ

อานันทมหิดล
ภูมิพล
สังวาลย์
…….
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่
นายปรีดี พนมยงค์
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙

Posted by Sinsawat Yodbangtoey on Sunday, October 30, 2016

Advertisements