สด… พฤหัสที่ 27 ต.ค. 2559, 23:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ กับการแต่งตั้งกษัตริย์ไทย ใครจะได้ก่อนกัน?
(Who will be chosen first?: U.S.’s President or Thailand’s King)
รายการ “เกาะติดคิดทันข่าว”, 27 ต.ค. พ.ศ.2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Advertisements