อิทธิพลต่างประเทศ เป็นเหตุแย่งราชบัลลังก์ในอัลบาเนีย

โครงการยุโรปศึกษา ตอน 8

สด… จันทร์ที่ 24 ต.ค. 2559, 23:00 น. (เวลาไทย)
หัวข้อ: อิทธิพลต่างประเทศ เป็นเหตุแย่งราชบัลลังก์ในอัลบาเนีย, โครงการยุโรปศึกษา ตอน 8
(Foreign influences led to Albania’s royal succession battle ; European study, part 8)
รายการ: รู้เขารู้เรา ภาคต่างประเทศ, 24 ต.ค. 2559
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์อเนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

 

Advertisements