คลิป สุรชัย แซ่ด่าน 21 ตค 2559 ปฏิวัติประเทศไทย#160 ตอน:คำประกาศ สั่งฆ่า ผ่านเฟชบุค ของ นายแพทย์เหรียญทอง

สถานี Media Republic


สถานี Bamboo Network


สถานี Cher First


ขอบคุณสถานี ปฏวัติประเทศไทย

 

Advertisements