ภูผาเสรี บทเพลงแห่งการปฏิวัติ 19 ตค 2559

รายการ ธงแดงประกาศชัย ตอนที่ 2 “บทเพลงแห่งการปฏวัติ และการปฏิวัติฝรั่งเศส”


ขอบคุณสถานี nui nuisirin55

Advertisements