ความโหดเหี้ยมพระราชทาน 6 ตุลา 2519 บรรยายโดย สุรชัย แซ่ด่าน 6 ตุลา 2558

 

Advertisements